Möten

Välkommen till nästa Informationsmöte-på-plats
Kom till vårt ”informationsmöte-på-plats” för att ställa frågor kring bygget.
Datum: Nästa datum meddelas senare. Tid: klockan 17.30-18.30. 
Plats: Locums projektkontor, Jägargatan 20, entréplanet

Boendemöte 27/4 2017
Läs mer under Grannar