Möten

Välkommen till nästa boendemöte
Datum: 24/4. Tid: klockan 18:30-20:00
Plats: Sal Ihre, entréplanet Södersjukhuset

Läs mer under Grannar