Nyheter

Här hittar du senaste nytt om bygget på Södersjukhuset.

Stomresning startar i april

Publicerades:
Som att bygga ett skelett. Det är den enklaste beskrivningen på byggtermen stomresning.

Välbesökt byggstart för Framtidens SÖS

Publicerades:
Vid ett symboliskt firande uppmärksammades 17/9 byggstarten av det som ska bli några av länets modernaste sjukhusbyggnader. De nya byggnaderna vid Södersjukhuset planeras stå klara vid årsskiftet 2018/2019 och är en del av en historisk satsning på hälso- och sjukvården i länet.

Utökade arbetstider från 5 oktober

Publicerades:
Bygget på Södersjukhusets västra sida har under de förberedande arbetena kunnat bedrivas utan att fullt ut använda de tillåtna tidsgränserna i Naturvårdsverkets riktlinjer. Hela projektet går nu in i en intensivare period i samband med att uppbyggnadsfasen startar. Arbetstiderna för vardagar kommer under hösten 2015 att utökas så att de ligger i linje med riktlinjerna.

Ny sprängtid på eftermiddagarna

Publicerades:
I syfte att korta byggtiden med störande arbeten från sprängningsarbeten och att fortsätta spränga försiktigt har vi nu sjukhusverksamhetens medgivande att utöka sprängtiderna med en tid på eftermiddagarna.

Avtal klart för bygget på Södersjukhuset

Publicerades:
I höst påbörjas nästa etapp för uppförandet av Framtidens SÖS. Stockholm läns landsting har genom sitt fastighetsbolag Locum tecknat ett samverkansavtal med NCC om byggnationen av ny behandlingsbyggnad och ny försörjningsbyggnad. Satsningen på Södersjukhuset är en del av landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården där bland annat Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge ingår.

Många hänsyn när arbetstider ska sättas

Publicerades:
Arbetet med Framtidens SÖS bedrivs medan Södersjukhuset är i full drift. Det ställer särskilda krav på projektet som måste anpassa sig till känslig och livsviktig verksamhet samtidigt som tidplanen ska hållas och de boende kring bygget ska störas så lite som möjligt.

Nattarbete avslutat

Publicerades:
De kvälls- och nattarbeten som pågått i samband med ledningsomläggning i den övre delen av Jägargatan avslutades den 21 april.

En titt på fasaden

Publicerades:
Nu går det bra att ta en titt på ett fullskaligt prov på en av de nya fasaderna. Upplev kulör, struktur och storlek.

Byggtrafiken i området

Publicerades:
När nu bygget går in i en intensivare fas ökar också byggtrafiken.