Byggtrafiken i området

När nu bygget går in i en intensivare fas ökar också byggtrafiken.

När nu bygget går in i en intensivare fas ökar också byggtrafiken. Antalet beräknas stiga till ca 150 transporter/dag. För att se till att förarna respekterar hastighetsgränser, parkeringsförbud och tidsgränser för tomgångskörning genomförs nu ett omfattande arbete med genomgångar med entreprenörer, åkerier och alla chaufförer. Att förarna håller sig inom ramarna är viktigt!

Åtgärder för en säkrare trafikmiljö kring bygget:

  • Vi behåller en tung avskärmning på Jägargatan.
  • Alla entreprenörer och sjukhusets transportörer är vidtalade om att vara aktsamma och ta hänsyn till gående.
  • Radartavlor är på plats på Jägargatan för att upplysa förarna om deras hastighet.