Nattarbete avslutat

De kvälls- och nattarbeten som pågått i samband med ledningsomläggning i den övre delen av Jägargatan avslutades den 21 april.

De kvälls- och nattarbeten som vi tidigare berättat om skulle pågå under veckorna 15-18 har gått så bra att vi redan i början av vecka 17 kunnat övergå till arbete på dagtid. Eventuellt behöver vi vid några tillfällen under veckorna 18-20 jobba till klockan 20.00. Vi arbetar fortsatt aktivt för att hålla oss inom Naturvårdsverkets gränsvärden för ljud. 

Vi vill framföra ett varmt tack för ert tålamod!

Läs gärna mer om själva ledningsomläggningen på sidan intill.