Stomresning startar i april

Som att bygga ett skelett. Det är den enklaste beskrivningen på byggtermen stomresning.

Husets bärande delar reses för att skapa en stabil stomme där andra delar av huset sedan kan fästas, monteras in och installeras.

Prefabricerade betongelement lyfts på plats bit för bit med kranar och huset växer i snabb takt våning för våning.

Stomresning är ett mindre störande arbetsmoment jämfört med många andra byggmoment. Men transporterna bli intensivare när elementen ska levereras just-in-time.

Detta arbete planeras starta i vecka 14.