Utökade arbetstider

Bygget på Södersjukhusets västra sida har under de förberedande arbetena kunnat bedrivas utan att fullt ut använda de tillåtna tidsgränserna i Naturvårdsverkets riktlinjer. Hela projektet går nu in i en intensivare period i samband med att uppbyggnadsfasen startar. Arbetstiderna för vardagar kommer under hösten 2015 att utökas så att de ligger i linje med riktlinjerna.

- Från den 5 oktober kommer arbetstiden för bullrande arbete att bli 07.00-19.00. För inte bullrande arbeten förlängs den fram till 22.00, berättar Peter Fristedt, projektchef för bygget av Framtidens SÖS.
Vissa insatser kommer alltså framöver att göras efter kockan 19.00. I dagsläget rör det sig om arbeten i begränsad omfattning t ex för att avsluta dagens arbete eller göra förberedelser för nästa dag, säger Peter Fristedt.
Arbetet med Framtidens SÖS bedrivs medan Södersjukhuset är i full drift. Det ställer särskilda krav på projektet som måste anpassa sig till känslig och livsviktig verksamhet samtidigt som tidplanen ska hållas och de boende kring bygget ska störas så lite som möjligt.

Varför ändrar ni arbetstiderna just nu?
- Hela projektet går in i en intensivare fas. Intensivt arbete  i det här stadiet gör det möjligt att hålla tidplanen och därmed fastslagna överlämnandetider till vården, säger Peter Fristedt.

Vad säger Naturvårdsverkets riktlinjer om arbetstider på vardagar?
Arbetstider dagtid är 07.00-19.00 och kvällstid 19.00-22.00. Riktlinjer finns även för helger och nätter.

Var kan jag läsa mer?
Läs mer i ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från Byggarbetsplatser”, NFS2004:15. Dessa finns att hämta på Naturvårdsverkets webbplats.