Avfallshantering för dig som är hyresgäst

Våra största hyresgäster finns på Stockholms läns landstings sjukhus. När en verksamhet hyr lokaler av Locum, så ingår ett standardsortiment av utrustning för avfallshantering. Vid andra behov är det bra om du samråder med din förvaltare. Ansvaret för att sortera ut återvinningsbart material från avfall är hyresgästens, i samarbete med hyresvärden Locum. Vaktmästeri och serviceorganisation på plats brukar vara de som är bäst insatta i vad som fungerar på det sjukhus där just du jobbar.

Beställning av avfallsutrustning (standardsortiment)

Vill du beställa kärl, hinkar, lådor, tunnor, dekaler, skyltar eller ställningar till din enhet eller avdelning? (Inte NKS eller annan hyresvärd)

- Använd formuläret en bit ner på följande sida beställning av avfallsutrustning standard.  Följ där länken "Produktblad utrustning" för att titta på utrustning och produkter.

Vill du felanmäla något avfallsrelaterat på din arbetsplats? Tack! Det är viktigt för oss att få veta vad som är fel, så att vi kan åtgärda.

se kontaktlista nederst på sidan.

Var ska jag lägga avfallet?

FAQ för avfall (frequently asked questions) länken leder till ett dokument som kan reda ut just din sorteringsfråga. 

 

Locums avfallsinstruktioner  (sve)
(senast uppdaterade 2018-03-01)

 

Locums waste instructions (eng)

Returpapper 

 

Mixed paper

Wellpapp och kartongförpackningar

 

Corrugated cardboard

Ofärgade glasförpackningar

 

Colourless glass containers

Färgade glasförpackningar

 

Coloured glass containers

Plast

 

Hard and soft plastic

Metallförpackningar

 

Metal containers

Hushållsavfall brännbart

 

Burnable household waste

Matavfall 

 

Foodwaste 

     
     

Locums avfallsinstruktioner -
farligt avfall

 

Vården har egna avtal för elavfall,
Locum har instruktioner som kan användas.

Ljuskällor

 

 

Småbatterier

 

 

Småelektronik

 

 

Tonerkassetter

 

 
     
     

Vårdens specialavfall

 

Vill du beställa gula burkar, etiketter och annat som är till för vårdens specialavfall, så är det beställning till Medicarrier. Med reservation för att det kan vara olika på olika sjukhus.

 

 

 

Kontaktuppgifter

Typ av frågor

Information

Avfall i kärl (=sophinkar, soptunnor)

 

atv.ost.se@suez.com

Telefon 08-519 331 20

Avfall i containrar och komprimatorer

container.ost.se@suez.com

Telefon 08 - 519 333 60

Utebliven sophämtning, hushållsavfall och matavfall   

Respektive kommuns kundtjänst 

Felanmälan containrar

och komprimatorer

felanmalan@liljegrens.se

Telefon 070-651 32 99

Sorteringsfrågor

se FAQ först, därefter Locum kundtjänst

E-posta dina övriga frågor till miljöcontroller på Locum, petra.karlsson@sll.se