Avfallshantering för dig som är hyresgäst

Locum och våra hyresgäster delar på ansvaret om att öka andelen källsorterat avfall i landstingets fastigheter. Vi ser därför att vi har ett ansvar att stödja våra hyresgäster. På den här sidan hittar du som hyresgäst bland annat avfallsinstruktioner, kontaktinformation för beställning av; avfallsinstruktioner, dekaler, kärl och en FAQ för avfall.

Farligt avfall och elektronikavfall

Stockholms läns landsting, SLL centralt har avtal när det gäller andra avfallsfraktioner som ej omfattas av Locums avtal med SUEZ. Detta gäller farligt avfall som idag hämtas av Stena recycling och som regleras i ett avtal.

Locums avfallsinstruktioner

Nedan följer Locums avfallsinstruktioner. Har du annan hyresvärd än Locum, rådgör med din värd och oss innan du använder instruktionerna. All information om sortering av avfall ryms inte på respektive sorteringsinstruktion. Därför finns också en FAQ om avfall som stöd.

 

Locums avfallsinstruktioner - icke farligt avfall (finns även i eng. version)
Locums waste instructions - non-hazardous waste

Locums avfallsinstruktioner - farligt avfall

För information om farosymbolerna se Farosymboler (extern sida).

Här hittar du mer information om ljuskällor (sopor.nu).

Här hittar du mer information om batterier (sopor.nu).


Kontaktuppgifter

Nedan hittar du information om vem du ska kontakta i olika frågor och hur du bär dig åt för att få hjälp.

Typ av frågor

Information

Hur

Källsorteringsfrågor

atervinning.ost@sita.se 
Telefon 08-519 331 20

Beskrivning av behov

Utebliven sophämtning    

Respektive kommuns kundtjänst 

Beskrivning av behov 

Felanmälan containrar
och komprimatorer

cgl@liljegrens.se
Telefon 070-651 32 99
anna.artman@sll.se

Beskrivning av behov 

Beställning av kärl, skyltar och dekaler som ingår i hyran

Här hittar du aktuell utrustning

Alt. 1 
Fyll i beställningsblankett 
(Observera att detta endast gäller de fastigheter som Locum förvaltar. NKS omfattas INTE av detta).

Alt. 2
Om länken inte fungerar ska du mejla ditt ärende till atervinning.ost@sita.se och använda Beställningsblankett dekaler/skyltar eller Beställningsblankett utrustning

Observera att det vid
beställning av dekaler
tillkommer en
serviceavgift. Försök därför samla ihop större ordrar än 2-3 dekaler. 

Beställning av hantering av avfall som inte ingår i hyran t.ex. containrar och komprimatorer

container.ost@sita.se
Telefon 08 - 519 332 60

Beskrivning av behov