Miljöbyggnad

Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för miljömässigt hållbara byggnader som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. På Sweden Green Building Councils hemsida (se nedan) går det att läsa mer om vad Miljöbyggnad är. Miljöbyggnad är en kvalitetssäkring av våra projekt för oss och våra kunder. Med certifieringssystemet Miljöbyggnad har Locum ett bra verktyg som säkerställer att våra kunders lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda. SLL har fattat beslut om att certifiera byggnader i samband med byggprojekt enligt Miljöbyggnad. Certifieringssystemet Miljöbyggnad kan kopplas till interna krav och krav från SLL. Krav som inte hanteras av Miljöbyggnad säkerställer Locum via miljöprogram, riktlinjer, upphandling och andra styrande dokument. I miljöprogrammen kravställer vi bland annat strålning och byggavfall.

Vid större ny-, om- och tillbyggnationer ska berörd byggnad kvalitetssäkras mot Miljöbyggnad.

Relaterade dokument & sidor