Rapporter och uppföljning

Locum redovisar statistik kopplat till miljöområdet i ett antal rapporter. Dessa följer nedan.

Årsredovisningen redovisar resultat kopplat till Locums affärsplan. Här hittar du våra årsredovisningar

I sjukhusrapporterna för energi och sjukhusrapporterna för avfall redovisar vi resultat kopplat till miljömålen i landstingets miljöprogram. Redovisningen är uppdelad per sjukhus.

Rapporter

Här hittar du sjukhusrapporterna för avfall respektive energi. Om du har frågor om rapporter för energi kan du kontakta Annika Karlsson. Vid frågor angående avfallsrapporter kontakta Anna Artman.

I sjukhusrapporten avfall hittar du statistik över hyresgästernas hushållsavfall, källsorterat avfall samt driftens avfall. Övriga fraktioner får du information om av leverantörerna i SLLs centrala avfallsavtal, se under fliken avfall till vänster.