Rapporter och uppföljning

Locum redovisar statistik kopplat till miljöområdet i ett antal rapporter. Dessa följer nedan.

Årsredovisningar och årsberättelser redovisar resultat kopplat till Locums affärsplan. Nedan hittar du länk till dessa.

Energi- och avfallsrapport per sjukhus är uppföljning av energianvändning och avfallshantering på sjukhusen. Redovisningen är uppdelad per sjukhus. Nedan hittar du dessa. 

I energirapport per sjukhus hittar du statistik rörande värmeförbrukning, elförbrukning och vattenförbrukning. 

I avfallsrapport per sjukhus hittar du statistik rörande hushållsliknande avfall, källsorterat avfall samt driftens avfall. Övriga fraktioner får du information om av leverantörerna i SLLs centrala avfallsavtal, se under fliken avfall till vänster.