Nyheter

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Betongarbeten fortsätter i området för byggnad 20. Vecka 19 börjar vi resa stommen. Ny in- och utfart för ambulanstrafiken. De planerade sprängningarna för byggnad 45 är klara. Enstaka kompletterande kan förekomma. Pålning pågår. Arbetstider fortsatt utökade till kväll och helg.

Ambulansflödet under byggtiden

Publicerades:
In och utfart för ambulanstransporterna kommer under byggtiden av den nya vårdbyggnad 20 att behöva styras om i tre omgångar. Den första förändringen görs den 2 maj, klockan 08.00 och innebär en tillfällig infart via Bågljusvägen och utfart till Sankt Göransgatan.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Betongarbeten och rivning av tegel och ställning fortgår för byggnad 20. Vecka 15 lägger vi tak på den nya ambulanshallen. En extra mobil byggkran ställs upp. Onsdag och torsdag vecka 15 kommer det lastbilstransporter strax för klockan 07.00. Sista sprängningarna för byggnad 45 görs under vecka 15.

Vi lägger tak på den nya ambulanshallen

Publicerades:
Taket ska läggas på den nya ambulanshallen under vecka. 15. En extra mobilkran krävs och ställs upp under onsdagen på Bågljusvägen inom utökad avspärrning. En lastbil med material står uppställd på sjukhusets p-plats under del av onsdag samt torsdag. BRF:s p-platser och framkomligheten påverkas inte. Tillfällig transport före kl. 07.00 onsdag och torsdag. Vakter finns på plats för att hjälpa till.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Vi demonterar en byggställning under tre nätter med start natten den 19 mars. Vi reser ytterligare en tornkran. Montaget görs under påskhelgen (v.13).

Vi reser ytterligare en tornkran

Publicerades:
Fyra tornkranar ska etableras på sjukhusområdet. Den första kranen reste vi i februari. Tornkran nummer två reser vi i påskhelgen i byggområdet för byggnad 20.

Tillfälligt nattarbete

Publicerades:
Perioden den 19 till den 21 mars kommer det att pågå nattarbete i byggområdet för nya byggnad 20. Arbetstider natt: vardagar klockan 24.00–07.00. Tidigare aviserade kvällsarbeten pågår till kl. 19.00 på vardagar och lördagar under våren samt kväll kl. 19.00–24.00 under mars månad.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Betongarbeten för byggnad 20 fortsätter. Vi flyttar ut byggstaketet mot Bågljusvägen under tisdag - fredag vecka 10. Framkomligheten påverkas ej. Kvällsarbeten pågår i området mot sjukhuset huvudentré. Sprängningar och pålning pågår i området för byggnad 45. Bortforsling av sprängmassor pågår dagtid samt helg.

Pågående byggarbeten

Publicerades:
Betongarbeten för byggnad 20 samt markarbeten för byggnad 45 fortsätter. Betongarbeten för byggnad 45 startar vecka 9.

Tillfälligt nattarbete

Publicerades:
Perioden den 21 februari till den 2 mars kommer det att pågå nattarbete i byggområdet för nya byggnad 20. Arbetstider natt: vardagar klockan 19.00–07.00.