Nyheter

Aktuell byggstatus

Publicerades:
I denna information ser ni de planerade byggarbeten för sommaren. Vid eventuellt nytillkomna moment skickas mejl till styrelsen. Denna information tar nu sommaruppehåll och är åter i början av augusti.

Kvällsarbete den 14 juni

Publicerades:
Montage av ny tornkran på innergården till byggnad 45 har blivit framflyttat till helgen vecka 24. Montaget har startat idag och utförs även ikväll torsdag den 14 juni.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Betong,schakt och kompletterande rivningar samt resning av stomme pågår för byggnad 20. För byggnad 45 är det betong, schakt samt pålning som står i fokus. En ny tornkran monteras under helgen vecka 23.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Den nya ambulanshallen är tagen i bruk. Stommen börjar resas i området vid huvudentrén. Rivningsarbeten pågår vid akutmottagningen. Förberedelser för resning av en tornkran nära S:t Göransgatan pågår. På det inre byggområdet fortsätter betong- och markarbeten.

Förberedelser och montering av tornkran

Publicerades:
Förberedelser för ytterligare en tornkran pågår i "parken" på andra sidan Sankt Göransgatan och mittemot ambulanshallen. Just nu pågår borrad stålpålning. Tornkranen kommer att monteras på plats med start vecka 29.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Onsdag den 2 maj får ambulanstrafiken ny infart via Bågljusvägen. Vecka 19 startar stombygget för del av byggnad 20. Rivningsarbeten har startat vid nuvarande akutmottagningens ingång. Betongarbeten fortsätter för byggnad 45. Transporter med schaktmassor via Bågljusvägen. Arbetstider: Dag, kväll och helgarbete.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Betongarbeten fortsätter i området för byggnad 20. Vecka 19 börjar vi resa stommen. Ny in- och utfart för ambulanstrafiken. De planerade sprängningarna för byggnad 45 är klara. Enstaka kompletterande kan förekomma. Pålning pågår. Arbetstider fortsatt utökade till kväll och helg.

Ambulansflödet under byggtiden

Publicerades:
In och utfart för ambulanstransporterna kommer under byggtiden av den nya vårdbyggnad 20 att behöva styras om i tre omgångar. Den första förändringen görs den 2 maj, klockan 08.00 och innebär en tillfällig infart via Bågljusvägen och utfart till Sankt Göransgatan.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Betongarbeten och rivning av tegel och ställning fortgår för byggnad 20. Vecka 15 lägger vi tak på den nya ambulanshallen. En extra mobil byggkran ställs upp. Onsdag och torsdag vecka 15 kommer det lastbilstransporter strax för klockan 07.00. Sista sprängningarna för byggnad 45 görs under vecka 15.

Vi lägger tak på den nya ambulanshallen

Publicerades:
Taket ska läggas på den nya ambulanshallen under vecka. 15. En extra mobilkran krävs och ställs upp under onsdagen på Bågljusvägen inom utökad avspärrning. En lastbil med material står uppställd på sjukhusets p-plats under del av onsdag samt torsdag. BRF:s p-platser och framkomligheten påverkas inte. Tillfällig transport före kl. 07.00 onsdag och torsdag. Vakter finns på plats för att hjälpa till.