Nyheter

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Vi demonterar en byggställning under tre nätter med start natten den 19 mars. Vi reser ytterligare en tornkran. Montaget görs under påskhelgen (v.13).

Vi reser ytterligare en tornkran

Publicerades:
Fyra tornkranar ska etableras på sjukhusområdet. Den första kranen reste vi i februari. Tornkran nummer två reser vi i påskhelgen i byggområdet för byggnad 20.

Tillfälligt nattarbete

Publicerades:
Perioden den 19 till den 21 mars kommer det att pågå nattarbete i byggområdet för nya byggnad 20. Arbetstider natt: vardagar klockan 24.00–07.00. Tidigare aviserade kvällsarbeten pågår till kl. 19.00 på vardagar och lördagar under våren samt kväll kl. 19.00–24.00 under mars månad.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Betongarbeten för byggnad 20 fortsätter. Vi flyttar ut byggstaketet mot Bågljusvägen under tisdag - fredag vecka 10. Framkomligheten påverkas ej. Kvällsarbeten pågår i området mot sjukhuset huvudentré. Sprängningar och pålning pågår i området för byggnad 45. Bortforsling av sprängmassor pågår dagtid samt helg.

Pågående byggarbeten

Publicerades:
Betongarbeten för byggnad 20 samt markarbeten för byggnad 45 fortsätter. Betongarbeten för byggnad 45 startar vecka 9.

Tillfälligt nattarbete

Publicerades:
Perioden den 21 februari till den 2 mars kommer det att pågå nattarbete i byggområdet för nya byggnad 20. Arbetstider natt: vardagar klockan 19.00–07.00.

Pågående arbeten

Publicerades:
Betongarbeten för byggnad 20 samt markarbeten för byggnad 45 fortsätter.

Fortsatta helgarbeten

Publicerades:
Bygget är inne i en mycket intensiv fas och för att vi ska klara satta tidsramar behöver vi arbeta till och från på helgerna framöver i båda byggområdena.

Vi reser tornkranar

Publicerades:
Tre till fyra byggkranar, så kallade tornkranar etableras på S:t Görans sjukhusområde. Den första kranen reser vi på i början av februari.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Arbetet går vidare med husgrunden för byggnad 20. Markarbeten pågår för byggnad 45. Den första tornkranen monteras i början av februari. Sprängingar pågår i bägge områdena. Planerade helgarbeten vecka 2 och3. Samtliga pågående byggmoment genererar störningar.