Nyheter

Vi reser tornkranar

Publicerades:
Tre till fyra byggkranar, så kallade tornkranar etableras på S:t Görans sjukhusområde. Den första kranen reser vi på i början av februari.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Arbetet går vidare med husgrunden för byggnad 20. Markarbeten pågår för byggnad 45. Den första tornkranen monteras i början av februari. Sprängingar pågår i bägge områdena. Planerade helgarbeten vecka 2 och3. Samtliga pågående byggmoment genererar störningar.

Mobilkran på Bågljusvägen

Publicerades:
Söndag den 4 februari startar montage av en tornkran i byggområdet för byggnad 45. Det innebär en tillfällig mobilkran uppställd på Bågljusvägen under perioden 4-11 februari. Passage möjlig under perioden och flaggvakter hjälper till på plats.

Helgarbete vecka 2 och 3

Publicerades:
Kommande helgarbeten i byggområdet vid korsningen Bågljusvägen/Sankt Göransgatan är vecka 2 och 3. Planerade arbeten är montage av rör och återfyllnad av byggropen samt transporter till och från området. I arbetsområdet för byggnad 45 lossas och lastas berg för bortforsling.

Byggarbeten vecka 52-02

Publicerades:
Byggarbetena på sjukhusområdet kommer att pågå alla vardagar under jul- och nyårshelgerna. Inga sprängningar kommer att ske i mellandagarna mellan jul och nyår. Sprängningar återupptas vecka 1.

Helgarbeten vecka 49 och 50

Publicerades:
Arbetet med bygga husgrunden för byggnad 20 fortsätter med utfyllnad av byggrop, pålning, sprängningar samt gjutning av bottenplatta. Bilning utförs helgen vecka 49 och gjutning utförs eventuellt helgen vecka 50. Nu är det möjligt att följa bygget via webbkameror.

Följ bygget via webbkamera

Publicerades:
Nu har du möjlighet att följa bygget via Locums webbkameror. Kamerorna är riktade mot byggområdena där vårdbyggnaderna 20 och 45 ska växa fram. Bilderna uppdateras var femte minut.

Helgarbeten vecka 48

Publicerades:
Kompletterande information gällande helgarbete vecka 48.

Helgarbete och nya sprängtider

Publicerades:
Helgerna vecka 47 och 48 mellan klockan 09.00-18.00 utförs det byggarbeten i gropen vid akuten. Ev. helgarbete vecka 46. Besked ges innan. På grund av att det mörknar justeras sprängtiderna från måndag 20 november. Nya sprängtider är: Klockan 09.00 • 12.00 • 14.00 • 15.00.