Nyheter

Planerade arbeten i sommar

Publicerades:
Vi river för att göra plats för nya vårdlokaler på sjukhusområdet. Här kan du ta del av en rivningskarta samt annan information om planerade byggarbeten i sommar.

Vi plattsätter grusad yta

Publicerades:
Vi plattsätter en grusad yta på sjukhuset sida av Bågljusvägen. Området spärras av dagtid. Arbetet innebär byggtrafik och moment som kapning av betongplattor. Beräknas bli klart under vecka 24.

Byggställning och utrymningstrappor

Publicerades:
Vecka 23 inleds förberedande arbeten inför rivningen av två yttre trapphus på byggnad 40 samt delar av byggnad 86. Vi monterar en byggställning och bygger provisoriska utrymningstrappor. Arbetet innebär transporter på dagtid via Bågljusvägen. Inga störningar i framkomligheten.

Bortforsling av byggbodar

Publicerades:
Vecka 22 forslar vi bort byggbodarna som står på Bågljusvägen. I byggområdet vid tidigare ambulanshallen fortsätter arbetet enligt tidigare information. Inga planerade sprängningar på sjukhusområdet just nu.

Spontning från vecka 21

Publicerades:
Förutom pågående schaktarbeten startar vi arbetet med spontning vecka 21. Vi använder metoden borrad spont. Borrljud kan uppfattas till och från under arbetet. Preliminärt klart i mitten av juni.

Ny sprängperiod från vecka 18

Publicerades:
Tisdag vecka 18 återupptas sprängningarna under cirka en veckas tid. I arbetsområdet vid S:t Göransgatan fortsätter markarbeten och rivning av ett kvarvarande betongfundament.

Aktuell sprängstatus

Publicerades:
Vi spränger för nya lokaler på sjukhusområdet. Här kan du ta del av aktuell sprängstatus.

Ångmoln över S:t Göran sjukhus

Publicerades:
Den 12 april klockan 08.30 kommer ett ångmoln att pysa ut i en skorsten och upp i luften över S:t Görans sjukhus. Det beror på att vi tömmer en gammal MR-kamera på helium i en så kallad quench.

Schakt och lättrivning

Publicerades:
De närmaste veckorna kommer vi att schakta samt knacka ned en mur i arbetsområdet vid gamla ambulanshallen. Vissa störande ljud från lastning och knackningen genereras. Sporadiska sprängningar genomförs också på sjukhusområdet.

Välkommen till Öppet hus

Publicerades:
Välkommen till ett Öppet hus den 4 april 2017 där du som nära granne till sjukhuset får en aktuell byggstatus i om- och tillbyggnationerna på S:t Görans sjukhus.