Nyheter

Ny sprängperiod från vecka 43

Publicerades:
Ny sprängperiod startar vecka 42/43 i respektive byggområde för 20 och 45. Möjliga sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00.

Byggarbeten vecka 41-42

Publicerades:
Arbetet med att förbereda för två nya vårdbyggnader pågår. Just nu pågår rivningsarbeten, grundläggande markarbeten med bortforsling av schaktmassor samt arbeten för grund till byggnad 20. Ny sprängperiod inleds preliminärt vecka 42.

Rivning och sprängning pågår

Publicerades:
De förberedande arbetet inför byggnationen av två nya vårdbyggnader fortsätter. Rivningsarbeten pågår i arbetsområdet längst in på Bågljusvägen. Vi spränger för grunden för byggnad 20 i arbetsområdet vid Sankt Göransgatan. En del helg och kvällsarbeten pågår just nu.

Aktuell byggstatus

Publicerades:
Vi bilar tisdag morgon 5 september, kl. 07.00-08.00. Helgen den 8-9 september mellan 08.00-18.00 monterar vi en byggställning. Vi spränger, enligt sprängschema, fram till vecka 39 samt arbetstider till klockan 19.00 på vardagar kan förekomma.

Aviserad spräng-period flyttas fram

Publicerades:
Den tidigare aviserade sprängperioden flyttas fram med ca två veckor. En kompletterande sprängning har tillkommit med planerat genomförande under vecka 33.

Rivningar och start för ny sprängperiod

Publicerades:
Rivningar av ett flertal hus pågår för att göra plats för de byggnaderna. En mobil kran kommer att ställas upp i byggområdet längst ned på Bågljusvägen och en ny sprängperiod startar de närmaste veckorna.

Planerade arbeten i sommar

Publicerades:
Vi river för att göra plats för nya vårdlokaler på sjukhusområdet. Här kan du ta del av en rivningskarta samt annan information om planerade byggarbeten i sommar.

Vi plattsätter grusad yta

Publicerades:
Vi plattsätter en grusad yta på sjukhuset sida av Bågljusvägen. Området spärras av dagtid. Arbetet innebär byggtrafik och moment som kapning av betongplattor. Beräknas bli klart under vecka 24.

Byggställning och utrymningstrappor

Publicerades:
Vecka 23 inleds förberedande arbeten inför rivningen av två yttre trapphus på byggnad 40 samt delar av byggnad 86. Vi monterar en byggställning och bygger provisoriska utrymningstrappor. Arbetet innebär transporter på dagtid via Bågljusvägen. Inga störningar i framkomligheten.

Bortforsling av byggbodar

Publicerades:
Vecka 22 forslar vi bort byggbodarna som står på Bågljusvägen. I byggområdet vid tidigare ambulanshallen fortsätter arbetet enligt tidigare information. Inga planerade sprängningar på sjukhusområdet just nu.