Nyheter

Bygginformation vecka 16

Publicerades:
Samtliga byggarbeten som pågår för den nya akutmottagningen är i sitt slutskede. Arbetet med den nya kraftstationen kräver dock fortsatt arbete med bortforsling av bergsmassor samt i undantagsfall mindre sprängningar. Bågljusvägen beräknas återställas senast juni månad.

Status byggprojekt vecka 06

Publicerades:
De närmaste 3-4 veckorna pågår ett intensivt arbete med att riva trapphus B vid byggnad 40. Dessa arbeten innebär moment med sågning i betong samt i undantagsfall även bilningsarbeten under kortare perioder. Denna fas i arbetet innebär störande ljud.

Status byggprojekt vecka 03

Publicerades:
Arbetet med att modernisera och rusta S:t Görans sjukhus för framtidens vård fortsätter. Här kan du läsa en kort status från vecka 3 och närmast kommande veckor kring pågående byggprojekt i ditt närområde.

Status byggprojekt vecka 50

Publicerades:
Arbetet med att modernisera och rusta S:t Görans sjukhus för framtidens vård fortsätter. Här kan du läsa en kort status från vecka 50 och närmast kommande veckor kring pågående byggprojekt i ditt närområde

Utökade arbetstider för akuten

Publicerades:
Bygget av nya akuten på S:t Görans sjukhus och arbetet kring ambulansinfarten och i byggropen bakom besöksparkeringen är i en intensiv fas. För att kunna hålla tidplanen för överlämnandet till vården inrättas två-skift. Det innebär att arbetstiderna utökas och blir måndag - söndag klockan: 07.00 -21.00. Efter klockan 19.00 vardagar och på helger är det endast arbeten med låg störning som utförs.

Status byggprojekt vecka 42

Publicerades:
Arbetet med att modernisera och rusta S:t Görans sjukhus för framtidens vård fortsätter. Här kan du läsa en kort status från vecka 41/42 och närmast kommande veckor kring pågående byggprojekt i ditt närområde.

Fortsatt sprängning på Bågljusvägen

Publicerades:
I efterarbetet från tidigare sprängningar under juli månad har vi stött på mer massivt berg i ett avgränsat område och behöver förlänga sprängperioden. Sprängningarna återupptas den 29 juli och beräknas pågå under cirka 2 veckor. Planerade dagliga sprängtider: • 09.00 • 12.00 • 15.00

Försiktig sprängning på Bågljusvägen

Publicerades:
De markarbeten som pågår på Bågljusvägen har nu kommit in en fas där det är nödvändigt med försiktig sprängning för att få loss massivt berg. Start för sprängningen är planerad till måndag den 29 juni och beräknas pågå under cirka 2-3 veckor.

Rivning av ambulanshallens tak

Publicerades:
De förberedande arbetena för S:t Görans sjukhus nya akutmottagning går vidare. Nu har projektet kommit in i en fas där delar av det nuvarande taket samt balkar på ambulanshallen ska rivas.

Schaktning på Bågljusvägen

Publicerades:
Schaktningsarbeten på Bågljusvägen påbörjas vecka 20. Var uppmärksam på skyltningen kring arbetsplatsen då arbetsområdet och dess avspärrning kommer att justeras allt eftersom arbetet fortskrider.