Nyheter

Vi river en kvarvarande mur

Publicerades:
En grävmaskin kommer att stå på arbetsområdet vid S:t Göransgatan och knacka ned en kvarvarande mur i den gamla ambulanshallen. Ett knackande ljud uppstår. Beräknas bli klart under vecka 11.

Spontning framskjuten

Publicerades:
Spontningsararbetet vid S:t Göransvägen är senarelagd på grund av förändrade omständigheter i planeringen. Nytt arbetsmoment vecka 9 blir ledningsomläggning. Det arbetet genererar en låg störning.

Schakt och spontning vid S:t Göransgatan

Publicerades:
De närmst kommande veckorna kommer vi att schakta och sponta i arbetsområdet vid S:t Göransgatan. Vissa arbetsmoment kan uppfattas som störande. Arbetena pågår dagtid och beräknas vara klara till vecka 11.

Sprängning på sjukhusområdet

Publicerades:
Vecka 7 startar sprängarbeten på sjukhusområdet. Sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00 (vid behov). Sprängningarna beräknas pågå i 2-3 veckor. Under vecka 7 görs även en omläggning av S:t Göransgatan. Hänvisningsskyltar visar vägen för gående.

Ambulanshallen revs bit för bit

Publicerades:
Nyfiken på hur rivningen av ambulanshallen gick till? Här kan du se bilder, läsa mer och se en kort film.

Start vecka 4: rivning av ambulans

Publicerades:
Den gamla ambulanshallen rivs ned till grunden. Arbetet startar vecka 4 och beräknas ta cirka tre till fyra veckor.

Rivning av ambulanshall

Publicerades:
Den gamla ambulanshallen ska rivas för att förbereda området för den nya vårdbyggnaden som ska byggas på platsen. Start vecka 50. Klart vecka 6.

Dragning av ledning för dag- och spillvatten

Publicerades:
Vecka 47 stängslas delar av Bågljusvägen av för kompletterande nedläggning av ledningar i mark. De nya ledningarna behövs för att klara av ett ökat flöde av dag- och spillvatten när sjukhuset växer. Arbetet innebär att Bågljusvägen, närmast sjukhuset, kommer att grävas upp.

Minskat buller från bygget i höst

Publicerades:
Sprängningarna för sjukhusets nya kraftstation är avslutade. Nuvarande byggarbeten som går ut på att färdigställa kulvertarna i huskroppen pågår till månadskiftet oktober/november. Därefter går bygget in i en ny fas med invändig produktion. Därmed är den mest bullrande perioden i bygget över.

Sprängningarna på sjukhusområdet avslutade

Publicerades:
Sprängningarna för sjukhusets nya kraftstation är nu avslutade. Arbetet fortsätter med att färdigställa den nya kraftstationen med bland annat betongarbeten som innebär transporter ut och in via Bågljusvägen.