Nyheter

Spontning från vecka 21

Publicerades:
Förutom pågående schaktarbeten startar vi arbetet med spontning vecka 21. Vi använder metoden borrad spont. Borrljud kan uppfattas till och från under arbetet. Preliminärt klart i mitten av juni.

Ny sprängperiod från vecka 18

Publicerades:
Tisdag vecka 18 återupptas sprängningarna under cirka en veckas tid. I arbetsområdet vid S:t Göransgatan fortsätter markarbeten och rivning av ett kvarvarande betongfundament.

Aktuell sprängstatus

Publicerades:
Vi spränger för nya lokaler på sjukhusområdet. Här kan du ta del av aktuell sprängstatus.

Ångmoln över S:t Göran sjukhus

Publicerades:
Den 12 april klockan 08.30 kommer ett ångmoln att pysa ut i en skorsten och upp i luften över S:t Görans sjukhus. Det beror på att vi tömmer en gammal MR-kamera på helium i en så kallad quench.

Schakt och lättrivning

Publicerades:
De närmaste veckorna kommer vi att schakta samt knacka ned en mur i arbetsområdet vid gamla ambulanshallen. Vissa störande ljud från lastning och knackningen genereras. Sporadiska sprängningar genomförs också på sjukhusområdet.

Välkommen till Öppet hus

Publicerades:
Välkommen till ett Öppet hus den 4 april 2017 där du som nära granne till sjukhuset får en aktuell byggstatus i om- och tillbyggnationerna på S:t Görans sjukhus.

Vi river en kvarvarande mur

Publicerades:
En grävmaskin kommer att stå på arbetsområdet vid S:t Göransgatan och knacka ned en kvarvarande mur i den gamla ambulanshallen. Ett knackande ljud uppstår. Beräknas bli klart under vecka 11.

Spontning framskjuten

Publicerades:
Spontningsararbetet vid S:t Göransvägen är senarelagd på grund av förändrade omständigheter i planeringen. Nytt arbetsmoment vecka 9 blir ledningsomläggning. Det arbetet genererar en låg störning.

Schakt och spontning vid S:t Göransgatan

Publicerades:
De närmst kommande veckorna kommer vi att schakta och sponta i arbetsområdet vid S:t Göransgatan. Vissa arbetsmoment kan uppfattas som störande. Arbetena pågår dagtid och beräknas vara klara till vecka 11.

Sprängning på sjukhusområdet

Publicerades:
Vecka 7 startar sprängarbeten på sjukhusområdet. Sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00 (vid behov). Sprängningarna beräknas pågå i 2-3 veckor. Under vecka 7 görs även en omläggning av S:t Göransgatan. Hänvisningsskyltar visar vägen för gående.