Nyheter

Schaktning på Bågljusvägen

Publicerades:
Schaktningsarbeten på Bågljusvägen påbörjas vecka 20. Var uppmärksam på skyltningen kring arbetsplatsen då arbetsområdet och dess avspärrning kommer att justeras allt eftersom arbetet fortskrider.

Ambulansinfarten breddas

Publicerades:
I samband med att vi bygger ut akutmottagningen på sjukhuset behöver ambulansinfarten breddas. Grävmaskiner, lastare och entreprenörens arbetare kommer att synas i området.

Schaktning och rördragning för fjärrkyla

Publicerades:
Från och med vecka 19 startar Fortum schaktningsarbeten med start vid Lindhagensplan. Schaktningen görs för att lägga ned nya rör för fjärrkyla till S:t Görans sjukhus.

Ambulanserna får ny uppställningsplats

Publicerades:
Ambulanserna får en ny uppställningsplats på S:t Görans sjukhus. Den nya parkeringen, som ligger på Sankt Göransgatan 106, beräknas stå klar i slutet av april.

Parkeringar stängs av tillfälligt

Publicerades:
Sex parkeringsplatser på Bågljusvägen, på sjukhusets sida, kommer tillfälligt att tas bort under en period av cirka fyra månader på grund av markarbeten i området. Arbetet beräknas vara klart i juli 2015.