Nyheter

Ambulanshallen revs bit för bit

Publicerades:
Nyfiken på hur rivningen av ambulanshallen gick till? Här kan du se bilder, läsa mer och se en kort film.

Start vecka 4: rivning av ambulans

Publicerades:
Den gamla ambulanshallen rivs ned till grunden. Arbetet startar vecka 4 och beräknas ta cirka tre till fyra veckor.

Rivning av ambulanshall

Publicerades:
Den gamla ambulanshallen ska rivas för att förbereda området för den nya vårdbyggnaden som ska byggas på platsen. Start vecka 50. Klart vecka 6.

Dragning av ledning för dag- och spillvatten

Publicerades:
Vecka 47 stängslas delar av Bågljusvägen av för kompletterande nedläggning av ledningar i mark. De nya ledningarna behövs för att klara av ett ökat flöde av dag- och spillvatten när sjukhuset växer. Arbetet innebär att Bågljusvägen, närmast sjukhuset, kommer att grävas upp.

Minskat buller från bygget i höst

Publicerades:
Sprängningarna för sjukhusets nya kraftstation är avslutade. Nuvarande byggarbeten som går ut på att färdigställa kulvertarna i huskroppen pågår till månadskiftet oktober/november. Därefter går bygget in i en ny fas med invändig produktion. Därmed är den mest bullrande perioden i bygget över.

Sprängningarna på sjukhusområdet avslutade

Publicerades:
Sprängningarna för sjukhusets nya kraftstation är nu avslutade. Arbetet fortsätter med att färdigställa den nya kraftstationen med bland annat betongarbeten som innebär transporter ut och in via Bågljusvägen.

Bygginformation sommar

Publicerades:
Sprängningar och andra byggarbeten för sjukhusets nya kraftstation fortsätter under sommaren. Det innebär fortsatt byggtrafik på Bågljusvägen.

Försiktig sprängning för nya kraftstationen

Publicerades:
De markarbeten som pågår för sjukhusets nya kraftstation kräver ytterligare en period av försiktig sprängning för att få loss berg. Start för sprängningen är planerad till den 7 juni och beräknas pågå till månadskiftet juni/juli 2016.

Bygginformation vecka 21-22

Publicerades:
Den nya akuten är invigd och all trafik är omdirigerad till nya infarten. Bågljusvägen återställs under perioden och byggarbetet för sjukhusets nya kraftstation fortsätter med förberedande arbeten inför en kompletterande sprängperiod.

Bygginformation vecka 16

Publicerades:
Samtliga byggarbeten som pågår för den nya akutmottagningen är i sitt slutskede. Arbetet med den nya kraftstationen kräver dock fortsatt arbete med bortforsling av bergsmassor samt i undantagsfall mindre sprängningar. Bågljusvägen beräknas återställas senast juni månad.