Aktuell byggstatus

Vi bilar tisdag morgon 5 september, kl. 07.00-08.00. Helgen den 8-9 september mellan 08.00-18.00 monterar vi en byggställning. Vi spränger, enligt sprängschema, fram till vecka 39 samt arbetstider till klockan 19.00 på vardagar kan förekomma.

Bullrande arbete tisdag morgon den 5 september 

Tisdag morgon den 5 september kommer bilningsarbeten att utföras i gropen vid hörnan Bågljusvägen/Sankt Göransgatan. Vi ska bila/knacka bort delar av en befintlig betongkonstruktion som är i vägen för den nya grundläggningen. Bilningen pågår mellan klockan 07.00 och 08.00. Arbetet innebär en högre grad av störning. 

Helgarbete vecka 36

Vi reser en byggställningen inför rivning av vid det yttre trapphuset (C) vid Bågljusvägen. Entreprenören behöver arbeta helgen den 8-9 september klockan  09.00 -18.00 för att bli klar innan rivning. Rivningsarbetet startar vecka 38. Arbetet kommer att generera störande ljud från borrning i fasaden samt stålrör som slår mot varandra när material hissas upp. Inga transporter  eller dammande arbeten kommer ske i anslutning till detta.

Se rivningskarta på locum.se/stgoranssjukhus/aktuella störningar. 

Förändrade arbetstider 

De närmaste veckorna är det fortsatt förlängd arbetstid på vardagar till klockan 19.00 i byggområdena där rivningsarbeten pågår. Troligen behövs inte alla kvällar tas i anspråk. Senarelagda arbeten kommer inte att generera buller. Antalet transporterna via Bågljusvägen påverkas inte. 

Sprängstatus i byggområdet för hus 20 (tidigare ambulanshall) 

Sprängningarna kom igång vecka 35 och kommer att pågå till och med vecka 39. Ändrad tidplan beror på en ny tystare metod för rivning av trapphus (F) vid tidigare ambulanshall. Den nya metoden innebar dock en förlängd rivningsperiod. Möjliga sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00. 

Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se 


Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider.