Aktuell sprängstatus

Vi spränger för nya lokaler på sjukhusområdet. Här kan du ta del av aktuell sprängstatus.

Just nu spränger vi inför byggnationerna av nya lokaler på sjukhusområdet. Sprängningar är en del av det grundläggande markarbetet. 

Möjliga sprängtider: 09.00 • 12.00 • 15.00 • (17.00). 

 Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler.
 Efter sprängning ljuder en lång signal.

Nya sprängningar planerar med start tisdag vecka 18. Om allt går som planerar bör denna omgång sprängningar vara klara på en vecka.

Aktuell status för sprängningarna