Ambulansinfarten breddas

I samband med att vi bygger ut akutmottagningen på sjukhuset behöver ambulansinfarten breddas. Grävmaskiner, lastare och entreprenörens arbetare kommer att synas i området.

Arbetet startar med trädfällning under vecka 19. Vecka 20 fortlöper arbetet med schaktningar, mindre rivningsarbeten och läggning av markvärmeslingor. Grävmaskiner, lastare och entrepenörens arbetare kommer att synas i området.

Invändigt i ambulanshallen kommer förberedande arbeten inför tungrivning att starta med grundläggning av en ny pelare samt arbeten med golvvärmen. Vid arbetet med grundläggning av pelaren kommer den anslutande parkeringen för ambulanser att stängas av. Byggarbetare och installatörer kommer att synas inne i ambulanshallen.

Läs mer om utbyggnaden av akutmottagning på S:t Görans sjukhus.