Ångmoln över S:t Göran sjukhus

Den 12 april klockan 08.30 kommer ett ångmoln att pysa ut i en skorsten och upp i luften över S:t Görans sjukhus. Det beror på att vi tömmer en gammal MR-kamera på helium i en så kallad quench.

MR-verksamheten har i samband med sjukhuset fortsatta ut- och ombyggnad flyttat till andra lokaler på sjukhuset eftersom nuvarande byggnad ska rivas för att ge plats åt den nya byggnaden 45.

En gammal MR-kamera från 1996 står kvar och ska skrotas.  För att kunna stänga ned en MR-kamera måste den tömmas på helium genom en så kallad quench. Heliumet* har kylt magneten när den var i drift. När teknikern stänger av MR-kameran kokar heliumet och omvandlas till luktlös gas som förångas. Det bildas då ett moln av vattenånga som kommer att pysa ut i ett quenchrör (skorsten) och upp i luften över S:t Görans sjukhus.   

* Helium i flytande form är -269 grader. 1 liter helium blir cirka 700 liter gas. Denna kamera innehåller 800 liter vätska vilket motsvarar 5600 liter gas.