Aviserad spräng-period flyttas fram

Den tidigare aviserade sprängperioden flyttas fram med ca två veckor. En kompletterande sprängning har tillkommit med planerat genomförande under vecka 33.

Vecka 33 behöver vi blåsa rent på den bergsyta, vid gamla ambulanshallen, som ska sprängas loss. Det gäller ytan som ligger i mitten av byggropen. Det kan uppstå en viss dammutveckling. Blir den besvärande kommer vi att vattna ytan.

Under vecka 33 kan det bli aktuellt med ett fåtal lättare sprängningar i arbetsområdet närmast Bågljusvägen. 

Tidigare aviserade sprängningar (en 3-veckors period) med start vecka 32 är framflyttade till vecka 34. 

Möjliga sprängtider: 09.00 • 12.00 • 15.00 • (17.00). 

  • Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler.
  • Efter sprängning ljuder en lång signal. 

Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider

_ _ _

Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se