Bortforsling av byggbodar

Vecka 22 forslar vi bort byggbodarna som står på Bågljusvägen. I byggområdet vid tidigare ambulanshallen fortsätter arbetet enligt tidigare information. Inga planerade sprängningar på sjukhusområdet just nu.

Aktuell byggstatus för utskrift

Bortforsling av byggbodar

Onsdag vecka 22 kommer vi att ställa upp en stor mobilkran och spärra av närområdet för att kunna transportera bort de byggbodar som ställdes upp i samband med byggnationen av den nya akutmottagningen på sjukhusområdet. Det innebär att en lastbil kommer att åka fram och tillbaka på Bågljusvägen för att hämta och transportera bort bodar. Mobilkranen kommer stå i änden av Bågljusvägen. Ett körfält kommer att vara öppet förbi kranen. Arbetet beräknas vara klart på fredag. 

Pågående arbeten i byggområdet

Arbetet innebär just nu rivning av kvarvarande betongfundament från den tidigare ambulanhallen inklusive schaktning och bortforsling av schaktmassor. Från vecka 21 pågår också spontning i området. Arbetet generar störande ljud vid grävning och lastning av schaktmassor samt ett knackande ljud vid rivningen av betongen. Ett visst störande ljud från borrningen inför spontning uppstår till och från under arbetet.

Byggets arbetstider

Vi följer riktlinjer från Naturvårdsverket om buller och tider för byggarbetsplatser. De innebär: ordinarie arbetstid vardagar och helger: 07.00-19.00. Kvällsarbeten med bullerbegränsningar är tillåtna till klockan 22.00. Från kl. 22.00 är endast nattarbeten med ännu strängare bullerbegränsningar tillåtna. Det är olika riktvärden för bullernivåerna beror på tid. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. För att kunna hålla planerad tidplan kommer bygget inte att göra något uppehåll under sommaren.

Inga planerade sprängningar på sjukhusområdet just nu.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Projektledare Attila Nagy, telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se  eller skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se