Byggarbeten vecka 52-02

Byggarbetena på sjukhusområdet kommer att pågå alla vardagar under jul- och nyårshelgerna. Inga sprängningar kommer att ske i mellandagarna mellan jul och nyår. Sprängningar återupptas vecka 1.

Planerade arbeten

Arbetet med husgrunden i byggropen närmast Bågljusvägen fortsätter med påfyllnad av material och gjutning bottenplattan för byggnad 20 fortsätter. Vecka 1 kommer vi att utföra borrarbeten vid bottenplattan som kan uppfattas som störande. Schaktarbeten pågår och sprängningar återupptas. I arbetsområdet vid byggnad 30 (närmare akuten) fortsätter rivningsarbeten under mellandagarna. Det innebär även bilning. 

I arbetsområdet i slutet av Bågljusvägen är det begränsade arbeten i mellandagarna. Vecka 1 kommer det att utföras rivning, bilning- och borrningsarbeten. Sprängningarna återupptas. Bilning och borrningen genererar störande ljud. Transporter till och från arbetsområdet via Bågljusvägen.

Arbetstider 

 Vardagar: 07.00-19.00

Sprängtider

Klockan 09.00 • 12.00 • 14.00 • 15.00.
Vi kan komma att spränga på fler byggområde/sprängningstid. Det vill säga att vi ibland kommer att spränga både på innergården vid slutet av Bågljusvägen och utanför byggnad 30 samtidigt. 

Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler • Efter sprängning ljuder en lång signal. Följ flaggvakternas instruktioner!

Följ bygget via webbkameror

Nu går det att följa bygget via webbkameror. Kamerorna är riktade mot byggområdena där vårdbyggnaderna 20 och 45 ska växa fram. Bilderna uppdateras var femte minut.

  • Byggnad 20: http://live24.nu/locum_5/locum_8_1280.jpg
  • Byggnad 45: http://live24.nu/locum_5/locum_5_1280.jpg


Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se

Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider.