Bygginformation sommar

Sprängningar och andra byggarbeten för sjukhusets nya kraftstation fortsätter under sommaren. Det innebär fortsatt byggtrafik på Bågljusvägen.

Sprängningar på sjukhusområdet
Sprängningsarbeten för H-station (vid byggnad 41) drar ut på tiden en extra vecka och beräknas pågå till månadsskiftet juni/juli. Läs mer om sprängningen här.

Att tidsbestämma hur lång tid ett sprängningsarbete tar, är alltid en uppskattning från början eftersom sprängningar ständigt måste anpassas efter bergskvalitet, buller och vibrationer. Därför hoppas vi att ni har överseende med att de tider vi anger är ungefärliga och har ändras vartefter arbetet fortskridit.

Efter slutfört sprängningsarbete kommer återfyllning, gjutning och taktätskikt pågå i juli in i augusti. Båda dessa moment innebär tunga transporter in och ut ur området via Bågljusvägen samt störningsmoment i form av sprängningar, borrningar samt ljud relaterade till gjutningar.

Sprängområde för den nya kraftstationen

Innergården vid byggnad 30
Arbeten för den nya kraftstationen vid innergården bakom sprängområdet pågår också under juni in i augusti. Arbetena består av dardningar återfyllnad, gjutningar samt taktätskiktning. Dessutom ska det monteras aluminiumplåtar i det nya ställverks- och transformatorrummet inne i nya H-stationen.

Dardning är en hydraulisk spräckmetod för att frigörs bergmassor. Dardning innebär att en stor kil placeras i borrade hål och på så sätt spräcks berget. Detta innebär byggtrafik för bortforsling av bergmassorna till och från sjukhusområdet även via S:t Göransplan.

I samband med taktätskiktsarbetet kommer det att förekomma asfaltslukt då tätskiktssystemet läggs i varmasfalt. Tätskiktsarbetet inleds i början av juli och pågår till och med augusti.

Om den nya kraftstationen
S:t Görans sjukhus nya kraftstation för inkommande högspänning ska bland annat ge sjukhuset en robust och tillförlitlig kraftförsörjning i framtiden. Den nuvarande kraftstationen som försörjer de två byggnaderna med ström är dessutom uttjänt. Kraftstationen kommer att ligga under mark med en angränsande ledningskulvert för el, kyla och medicinska gaser. Genom att bygga ut strömförsörjningssystemet ökar patientsäkerheten.