Bygginformation vecka 16

Samtliga byggarbeten som pågår för den nya akutmottagningen är i sitt slutskede. Arbetet med den nya kraftstationen kräver dock fortsatt arbete med bortforsling av bergsmassor samt i undantagsfall mindre sprängningar. Bågljusvägen beräknas återställas senast juni månad.

Dokument för utskrift

Arbetet med att modernisera och rusta S:t Görans sjukhus för framtidens vård fortsätter. Här nedan kan du läsa en kort status för kommande veckor kring pågående byggprojekt i ditt närområde.


Byggarbetena för den nya akuten på S:t Görans sjukhus i slutfasen

I slutet av april beräknas den nya akuten stå klar för att ta emot de första patienterna. Det innebär att samtliga byggarbeten som pågår för den nya akutmottagningen, bakom ambulansinfarten, är i sitt slutskede. Inför färdigställandet trafikeras Bågljusvägen med leveranser av möbler och utrustning till akuten. Efter vecka 16 är det bara finjusteringar av infart och gångvägar som kvarstår. I slutet av maj bör samtliga byggarbeten för den nya akutmottagningen vara helt klara. 

Ambulansutfarten

Byggarbetena på husfasaden på huset närmast Bågljusvägen går också in slutskedet med återuppbyggnad av tegelväggen. Detta arbete beräknas också att vara klara till slutet av maj.  Arbetet i den bakomliggande gropen vid ambulansutfarten pausas tillsvidare. Det innebär att byggstaken i området kommer att stå kvar även efter husfasaden är återuppbyggd.

Sprängningar och dardning för den nya kraftstationen

Arbetet med en kulvertanslutningen (bakom hus 40 och mot byggbodarna) till den nya kraftstationen kräver fortsatt frigörande av bergsmassor. Det kan i undantagsfall kräva mindre sprängningar. I övrigt frigörs bergsmassorna med hjälp av en hydraulisk spräckmetod – Dardning.  Dardning innebär att en stor kil placeras i borrade hål och på så sätt spräcks berget. Byggtrafik för bortforsling av bergsmassorna kommer att röra sig i området.

Återställande av Bågljusvägen

Bågljusvägen kommer i princip att återställas i ursprungligt skick. Detaljerad information om detta har skickats till er styrelse. Kontakta gärna din styrelse för mer information. Bågljusvägen beräknas vara återställd under maj och juni.

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Skicka en e-post till stgoranssjukhus@locum.se