Bygginformation vecka 21-22

Den nya akuten är invigd och all trafik är omdirigerad till nya infarten. Bågljusvägen återställs under perioden och byggarbetet för sjukhusets nya kraftstation fortsätter med förberedande arbeten inför en kompletterande sprängperiod.

Den nya akuten på S:t Görans sjukhus är invigd
Den 19 april invigdes den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus Den 26 april togs den första patienten emot. Det innebär att all ambulans- och taxitrafik nu är omdirigerad till den nya ambulanshallen och akutens uppfart. Den tidigare ambulanshallen är avstängd.

Ambulansutfarten
Byggarbetena på husfasaden på huset närmast Bågljusvägen går in i slutskedet med återuppbyggnad av den gamla tegelväggen. Detta arbete beräknas att vara klart till i slutet av maj.  Tidigare ambulansutfarten används tillsvidare som uppställningsyta för avfall och diverse gods. 

Förberedande arbeten för sprängning
I vecka 21 är det förberedande arbeten vid byggnad 41 inför de sista sprängningarna vid byggnationen av den nya kraftstationen som ska förse sjukhuset med en robust och tillförlitlig kraftförsörjning i framtiden. 

Följande arbeten görs: i början av vecka 21 genomförs sågning av berg. Från och med onsdag och resten av veckan pågår även förberedande borrning inför de sista sprängningarna. De sista sprängningarna är planerade att starta 1 juni och pågå i cirka två veckor enligt tidigare rutiner för sprängning. Detta innebär fortsatta transporter till och från arbetsområdet.

Asfaltering av Bågljusvägen
Vecka 21 asfalteras de återställda ytorna på Bågljusvägen fram hörnet på byggnad 40 mot tidigare ambulansutfarten. Detta medför störningar i form av ljud och lukt. Fredagen den 27 maj beräknas parkeringsytorna åter att vara i drift för sjukhuset och boende.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Projektledare Attila Nagy. Telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se eller skicka en e-post till stgoranssjukhus@locum.se