Dragning av ledning på Bågljusvägen

Vecka 47 stängslas delar av Bågljusvägen av för kompletterande nedläggning av ledningar i mark. De nya ledningarna behövs för att klara av ett ökat flöde av dag- och spillvatten när sjukhuset växer. Arbetet innebär att Bågljusvägen, närmast sjukhuset, kommer att grävas upp.

Arbetsområdet kommer att stängslas in i två omgångar med start längst in på gatan. I slutet av vecka 47 kommer en grävskopa för schaktarbeten att etableras i arbetsområdet.

Start: vecka 47
Klart: beräknas vara klart till jul
Arbetstider: vardagar, kl. 07.00 -19.00

Framkomlighet och störningar

Framkomlighet för trafik på Bågljusvägen är möjlig och för att underlätta framkomligheten ytterligare kommer trottoarkanten att fasas.  Initiala arbetsmoment är schaktning och bortforsling av schaktmassa, vilket innebär en del byggtrafik till och från området. Periodvis kommer arbetena att innebära störande ljud då marken ska schaktas och en del arbetsmoment genererar märkbara vibrationer. Det föreligger ingen risk för materiella skador på era hus.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatserna på Bågljusvägen tas tillfälligt bort, men kommer att återställas när arbetet är klart. Vi erbjuder under denna period tre ersättningsplatser med samma villkor och enligt parkeringsskyltar.