Försiktig sprängning för nya kraftstationen

De markarbeten som pågår för sjukhusets nya kraftstation kräver ytterligare en period av försiktig sprängning för att få loss berg. Start för sprängningen är planerad till den 7 juni och beräknas pågå till månadskiftet juni/juli 2016.

Läs mer om detta på locum.se/stgoranssjukhus/aktuella störningar.

Klicka här för att komma direkt till informationen.