Försiktig sprängning på Bågljusvägen

De markarbeten som pågår på Bågljusvägen har nu kommit in en fas där det är nödvändigt med försiktig sprängning för att få loss massivt berg. Start för sprängningen är planerad till måndag den 29 juni och beräknas pågå under cirka 2-3 veckor.

Sprängningarna, som kommer att vara av det lättare slaget, kommer att äga rum måndag till fredag ca 2-3 gånger per dag. Vid respektive sprängning är Bågljusvägen avstängt under cirka 3-4 minuter. Framkomligheten på Bågljusvägen kan under kortare skeden vara begränsad.

Planerade dagliga sprängtider: 
• 09.00
• 12.00
• 15.00

Rutiner inför sprängning:
Inför sprängning kontrolleras att området är säkrat. Flaggvakter kommer att finnas vid sprängtiderna.

• Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler.
• Efter sprängning ljuder en lång signal

Viktigt att tänka på vid sprängning:
Sprängningsarbetet föregås av noggrann planering för högsta möjliga säkerhetsmarginaler. I det här fallet har vi tillämpat högre regler än vad som är normalt för sprängningsarbeten. Vi ber er dock att:

• Respektera byggområdets avspärrningar
• Följ flaggvakternas anvisningar
• Undvika att stå balkongerna under sprängtiderna
• Gå om möjligt undan från fönster med riktning mot sprängområdet

Se även frågor och svar

Röd markering är sprängområdet