Första sprängning på torsdag

Torsdag den 26 oktober startar en ny omgång sprängningar. Sprängperioden varar till och med februari 2018. Flaggvakter styr trafikflödet på Bågljusvägen vid sprängning. Möjliga sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00. Byggtransporter via Bågljusvägen.

Första sprängning på torsdag kl. 12.00

Vi har tidigare informerat om att nya sprängningsarbeten kommer att utföras på innergården med start denna vecka. Nu på torsdag klockan 12.00 skjuter vi den första salvan.

Transporter via Bågljusvägen

Arbetet med sprängning och utlastning av massor kommer att pågå till februari nästa år. Det innebär bland annat ett ökat antal transporter till och från arbetsplatsen, men framkomligheten på Bågljusvägen ska inte påverkas då bilar ej ska stå uppställda där.  Bullernivån ökar något från byggområdet i samband med borrning av hål inför sprängning samt lastning av bergmassor. Vi arbetar för att minska bullret genom ljuddämpad borrigg, använda gummidäck när vi skrapar rent bergytan samt jordbädd i botten av flaken på lastbilarna för att dämpa det "klonkande" ljudet vid lastning.

Möjliga sprängtider
Klockan 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00. Vi bedömer att det kommer skjutas två salvor per dag.

Inför sprängning kommer vi ha att flaggvakter på Bågljusvägen som stoppar gång- och biltrafik.  

  • Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler (startsignal).
  • Efter sprängning ljuder en lång signal (klarsignal).

Viktigt att tänka på vid sprängning:

  • Respektera byggområdets avspärrningar.
  • Följ flaggvakternas instruktioner.
  • Stanna inne under pågående sprängning
  • Gå inte ut på balkongen eller genom porten efter ljudsignal 
  • Invänta klarsignal.

Sprängområde


Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se

Skriv ut bygginformationen här

Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider.