Fortsatt sprängning på Bågljusvägen

I efterarbetet från tidigare sprängningar under juli månad har vi stött på mer massivt berg i ett avgränsat område och behöver förlänga sprängperioden. Sprängningarna återupptas den 29 juli och beräknas pågå under cirka 2 veckor. Planerade dagliga sprängtider: • 09.00 • 12.00 • 15.00

Sprängningarna som kommer att vara av det lättare slaget och kommer att äga rum måndag till fredag ca 2-3 gånger per dag. Vid respektive sprängning är Bågljusvägen avstängt under cirka 3-4 minuter. Framkomligheten på Bågljusvägen kan under kortare skeden vara begränsad. Området är avspärrat.

Planerade dagliga sprängtider:

• 09.00 • 12.00 • 15.00

Rutiner inför sprängning:
Inför sprängning kontrolleras att området är säkrat. Flaggvakter kommer att finnas vid sprängtiderna.

  • Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler.
  • Efter sprängning ljuder en lång signal

Viktigt att tänka på vid sprängning:
Sprängningsarbetet förgås av noggrann planering för högsta möjliga säkerhetsmarginaler. I det här fallet har vi tillämpat högre regler än vad som är normalt för sprängningsarbeten. Vi ber er dock att:

  • Respektera byggområdets avspärrningar
  • Följ flaggvakternas anvisningar
  • Undvika att stå balkongerna under sprängtiderna
  • Gå om möjligt undan från fönster med riktning mot sprängområdet.

Läs mer under rubriken frågor och svar.

Röd markering visar sprängområdet.

Kontaktperson: Daniel Lindkvist, projektledare, tel: 08-123 174 52 . E-post:daniel.lindkvist@locum.se
Attila Nagy, projektledare, tel: 08-123 171 91. E-post:attila.nagy@locum.se