Håltagning för dörr

Onsdag den 8 november gör vi hål för en dörr i väggen på byggnad 40. Helgerna vecka 45 och 46 kan det eventuellt bli nödvändigt att arbeta mellan kl.09.00-18.00. Dessa båda arbeten kan uppfattas som störande i närområdet.

Håltagning för ny dörr

Onsdag den 8 november, kl. 07.00-20.00 tar vi upp ett hål för en ny dörr i fasaden till byggnad 40 mot Bågljusvägen. Det innebär att vi behöver borra och såga stora delar av dagen. Arbetet kan uppfattas som störande i närområdet.  På torsdag hämtas den urklippta väggdelen med en lyftkran. 

Eventuellt helgarbete vecka 45-46

Ett tak till en tidigare kulvert ska rivas i byggområdet vid tidigare ambulanshall. Vi kommer att utföra sågning, håltagning och lyfta av betongelement med en kran. Arbetet kan uppfattas som störande i närområdet. Beroende på hur arbetet löper på, kan det eventuellt bli aktuellt med helgarbeten vecka 45 och 46. Arbetstid helger är: klockan 09.00-18.00. 

Sprängning och transporter

Arbetet med sprängning och utlastning av massor kommer att pågå till februari nästa år. Transporter med bergmassor går via Bågljusvägen. 

Möjliga sprängtider

Klockan 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00. Vi bedömer att det kommer skjutas två salvor per dag.Inför sprängning kommer vi ha att flaggvakter på Bågljusvägen som stoppar gång- och biltrafi

  • Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler.
  • Efter sprängning ljuder en lång signal.


Viktigt att tänka på vid sprängning:• Respektera byggområdets avspärrningar.• Följ flaggvakternas instruktioner.• Gå inte ut på balkongen eller ut genom porten efter ljudsignal samt invänta klarsignal.

Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.seNotera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider.