Helgarbete och nya sprängtider

Helgerna vecka 47 och 48 mellan klockan 09.00-18.00 utförs det byggarbeten i gropen vid akuten. Ev. helgarbete vecka 46. Besked ges innan. På grund av att det mörknar justeras sprängtiderna från måndag 20 november. Nya sprängtider är: Klockan 09.00 • 12.00 • 14.00 • 15.00.

Helgarbeten vecka 46-48

Denna vecka, till och med onsdag utför vi sågningsarbeten dagtid vid akuten. Om allt går som planerat behöver vi inte arbeta helgen vecka 46. Besked ges per mejl till er styrelse under veckan. Arbetet kan uppfattas som störande. 

Helgerna vecka 47 och 48 kommer vi att fylla ut byggropen med grus inför borrning och pålning. Arbetet innebär att vi tippar i krossmassor, planar ut dem med maskin samt packar underlaget med vibrationsmaskiner. Pålningen (stålrör som borras ned) beräknas utföras vardagar vecka 48. Transporter till och från arbetsområdet och en mobilkran kommer att arbeta i området. Arbetet kan uppfattas som störande.

Arbetstider:

  • Dagtid: 07.00-19.00
  • Helg: 09.00-18.00 (ev. vecka 46 samt 47och 48)

Nya sprängtider

Det mörknar på eftermiddagarna och från och med måndag den 20 november kommer tider och rutiner för sprängningsarbetena ändras. Vi kan komma att spränga på fler byggområde/sprängningstid. Det vill säga att vi ibland kommer att spränga både på innergården och utanför byggnad 30 samtidigt. Detta gör vi för att kunna fortsätta hålla tempot och projektets tidplan.

Nya sprängtider
Klockan 09.00 • 12.00 • 14.00(ny tid) • 15.00 (17.00 utgår)

Inför sprängning: ljuder ett flertal kortare ljudsignaler • Efter sprängning ljuder en lång signal

Viktigt att tänka på vid sprängning:
 Respektera byggområdets avspärrningar.
• 
Följ flaggvakternas instruktioner.
 Gå inte ut på balkongen eller ut genom porten efter ljudsignal samt invänta klarsignal.

Skriv ut en informationslapp

Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se

Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider.