Helgarbete vecka 2 och 3

Kommande helgarbeten i byggområdet vid korsningen Bågljusvägen/Sankt Göransgatan är vecka 2 och 3. Planerade arbeten är montage av rör och återfyllnad av byggropen samt transporter till och från området. I arbetsområdet för byggnad 45 lossas och lastas berg för bortforsling.

Arbetet med att forma grund och stomme i byggropen närmast korsningen Bågljusvägen/Sankt Göransgatan (20:3) pågår. För att hålla tidplanen behöver vi utföra vissa arbeten under helgerna vecka 2 och 3 (13, 14, 20 och 21 januari).

20:3 Planerade arbeten är montage av vatten och avloppsrör samt återfyllning. Återfyllnad innebär att vi fyller upp med singel/grus som planas ut och komprimeras med grävmaskin och ”paddor”. Arbetet innebär också transporter till och från ”gropen”. Lastbilar kommer att tippa grus. Arbetet kan periodvis uppfattas som störande. By 20:1: I arbetsområdet vid sjukhuset huvudentré utförs sågningsarbeten vecka 2. By 45: I arbetsområdet lossas och lastas berg för bortforsling vecka 2 och 3. Vecka 3 gjuter vi betongfundament till tornkranen. 

Arbetstider:

  • Dagtid: 07.00-19.00
  • Helg: 09.00-18.00 (vecka 2 och 3)

Karta över byggområdena med husnummer

Karta över byggområdena med husnummer