Helgarbeten vecka 49 och 50

Arbetet med bygga husgrunden för byggnad 20 fortsätter med utfyllnad av byggrop, pålning, sprängningar samt gjutning av bottenplatta. Bilning utförs helgen vecka 49 och gjutning utförs eventuellt helgen vecka 50. Nu är det möjligt att följa bygget via webbkameror.

Helgarbeten vecka 49 och 50

Arbetet med husgrunden i byggropen närmast Bågljusvägen fortsätter. Vecka 50 startar arbetet med att gjuta bottenplattan i området. Vi kommer också borra ner pålar, tippa i krossmassor, plana ut och packa underlaget med vibrationsmaskiner. Arbetet kan komma att innebära helgarbeten under veckorna 49 och 50. Ingen pålning kommer ske under helgerna.

I arbetsområdet vid byggnad 30 (närmare akuten) kommer bilningsarbeten utföras till och från under lördag och söndag den 9 och 10 december. Bilning görs inte efter kl.16.00 (helg). Transporter till och från byggområdet kommer att ske och en mobilkran kommer att arbeta i området.

Vissa arbeten kan uppfattas som störande!

Arbetstider:

Dagtid: 07.00-19.00• Helg: 09.00-18.00 (vecka 49 och 50)

Sprängtider

Klockan: 09.00 • 12.00 • 14.00 • 15.00.

Vi kan komma att spränga på fler byggområde/sprängningstid. Det vill säga att vi ibland kommer att spränga både på innergården vid slutet av Bågljusvägen och utanför byggnad 30 samtidigt. Detta gör vi för att kunna fortsätta hålla tempot och projektets tidplan.

Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler • Efter sprängning ljuder en lång signal

Följ flaggvakternas instruktioner!

Följ bygget via webbkameror

Nu går det att följa bygget via webbkameror. Kamerorna är riktade mot byggområdena där vårdbyggnaderna 20 och 45 ska växa fram. Bilderna uppdateras var femte minut.

Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se

Skriv ut informationen här

Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider.