Minskat buller från bygget i höst

Sprängningarna för sjukhusets nya kraftstation är avslutade. Nuvarande byggarbeten som går ut på att färdigställa kulvertarna i huskroppen pågår till månadskiftet oktober/november. Därefter går bygget in i en ny fas med invändig produktion. Därmed är den mest bullrande perioden i bygget över.

Sprängningarna för S:t Görans sjukhus nya kraftstationen är sedan en tid avslutade. Vi från Locum samt vår entreprenör Arcona vill tacka för er förståelse och tålamod under denna långa period av sprängning.

Nuvarande byggarbeten vid kraftstationen och dess nya kulvertar som ska förbinda kraftstationen med byggnaderna 30 och 40 fortsätter med återfyllning, gjutning, formsättning, kapning av virke och armering samt proppningar.

Dessa moment innebär kranlyft och tunga transporter in och ut ur området via Bågljusvägen. Arbetena beräknas vara klara i slutet av oktober/början av november.

När dessa arbetet är klara går projektet in i en ny fas som innebär invändig produktion i den nya huskroppen. Därmed är den mest bullrande perioden i arbetet med den nya kraftstationen slut.

Läs mer om S.t Görans sjukhus nya kraftstation.

Har du frågor är du välkommen att kontakta
Projektledare Attila Nagy. Telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se eller skicka en e-post till stgoranssjukhus@locum.se