Ny sprängperiod från vecka 18

Tisdag vecka 18 återupptas sprängningarna under cirka en veckas tid. I arbetsområdet vid S:t Göransgatan fortsätter markarbeten och rivning av ett kvarvarande betongfundament.

Vi schaktar och river för en ny byggnad

Förberedande markarbeten pågår inför uppförandet av en ny vårdbyggnad vid arbetsområdet vid S:t Göransgatan. Arbetet innebär just nu schaktning av markytor samt rivning av ett kvarvarande betongfundament. En grävmaskin kommer att stå på arbetsområdet samt lastbilar till och från arbetsområdet. In- och utfart är via S:t Göransgatan. Vissa transporter kommer att gå ut via Bågljusvägen. Arbetet generar störande ljud vid grävning och lastning av schaktmassor samt att det uppstår ett knackande ljud vid rivningen av betongplattan. Arbetstid: vardagar 07.00-19.00.

Om byggets arbetstider

Vi följer riktlinjer från Naturvårdsverket om buller och tider för byggarbetsplatser.  De innebär: ordinarie arbetstid vardagar och helger: 07.00-19.00. Kvällsarbeten med bullerbegränsningar är tillåtna till klockan 22.00. Från kl. 22.00 är endast nattarbeten med ännu strängare bullerbegränsningar tillåtna. Det är olika riktvärden för bullernivåerna beror på tid. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Mer kring detta finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Aktuell sprängstatus

Just nu spränger vi inför byggnationerna av nya lokaler på sjukhusområdet. Sprängningar är en del av det grundläggande markarbetet. Möjliga sprängtider: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00. 

• Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler.
• Efter sprängning ljuder en lång signal.

Nya sprängningar planeras med start tisdag vecka 18. Om allt går som planerat bör denna omgång sprängningar vara klara på en vecka.

Har du frågor är du välkommen att kontakta
Projektledare Attila Nagy, telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se  eller skicka en e-post till stgoranssjukhus@locum.se