Ny sprängperiod från vecka 43

Ny sprängperiod startar vecka 42/43 i respektive byggområde för 20 och 45. Möjliga sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00.

Skriv ut information som pdf-fil

Pågående byggarbeten

Rivningsarbetet av yttre delarna på trapphuset (C) vid Bågljusvägen pågår och beräknas vara klart till vecka 45. Det arbetet kan uppfattas som störande. Vi har också återupptagit rivningen av en kvarvarande del av en annan byggnad i området. Detta arbete innebär begränsade störningar.

Demonteringen av byggställningen på byggnad 86 är framskjuten till vecka 43-44. Det innebär hämtning av ställningsmaterialet med transporter via Bågljusvägen.Vecka 42 beräknas grundläggande markarbeten komma igång i arbetsområdet för by 45. Det innebär sprängning, schakt och bortforsling av massor. Utförseln av bergmassorna berör inte Bågljusvägen. Arbetet kan uppfattas som störande.

Arbetet vid tidigare ambulanshall är nu inne i en fas där vi bygger formar, armerar och gjuter för byggnadens bottenplatta. Betongarbetena beräknas pågå hela hösten. Tätning av rivningsytan på tidigare trapphus pågår. Det innebär störande ljud från borrning och proppning. Vecka 42 kommer vi att behöva såga bort en del av en gammal betongkulvert och kvarvarande berg i botten på ”gropen”, vilket kan generera en del ljud och ev. kortare sprängarbete. Det pågår också utforsling av lossad bergmassa.

Arbetstider

Det är fortsatt förlängd arbetstid på vardagar till klockan 19.00 i byggområdena där rivningsarbeten pågår. Troligen behövs inte alla kvällar tas i anspråk. Senarelagda arbeten kommer inte att generera buller.

Sprängstatus

Ny sprängperiod startar vecka 42/43 i respektive byggområde för 20 och 45. Möjliga sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00.

Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se

Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider.