Byggarbeten v. 41-42

Arbetet med att förbereda för två nya vårdbyggnader pågår. Just nu pågår rivningsarbeten, grundläggande markarbeten med bortforsling av schaktmassor samt arbeten för grund till byggnad 20. Ny sprängperiod inleds preliminärt vecka 42.

Pågående byggarbeten

Rivningsarbetet av yttre delarna på trapphuset (C) vid Bågljusvägen pågår och beräknas vara klart till vecka 45. Det arbetet kan uppfattas som störande. Vi återupptar också rivningen av en kvarvarande del av en annan byggnad i området. Detta arbete innebär begränsade störningar.

Byggställningen på by 86 kommer att demonteras med start under vecka 41. Det innebär hämtning av ställningsmaterialet med transporter via Bågljusvägen. 

Vecka 42 beräknas grundläggande markarbeten komma igång i arbetsområdet för by 45. Det innebär sprängning, schakt och bortforsling av massor. Utförseln av bergmassorna berör inte Bågljusvägen. Arbetet kan uppfattas som störande.

Arbetet vid tidigare ambulanshall är nu inne i en fas där vi bygger formar, armerar och gjuter för byggnadens bottenplatta. Betongarbetena beräknas pågå hela hösten. Tätning av rivningsytan på tidigare trapphus pågår. Det återstår också utforsling av lossad bergmassa.

Vecka 42 kommer vi att behöva såga bort en del av en gammal betongkulvert i botten på ”gropen”, vilket kan generera en del ljud.

Förändrade arbetstider

Det är fortsatt förlängd arbetstid på vardagar till klockan 19.00 i byggområdena där rivningsarbeten pågår. Troligen behövs inte alla kvällar tas i anspråk.  Senarelagda arbeten kommer inte att generera buller.

Sprängstatus

Sprängningarna vid tidigare ambulanshall är för tillfället avslutade. Ny sprängperiod i byggområdet beräknas starta vecka 42. Även beräknad sprängstart för byggnad 45 är preliminärt vecka 42. Möjliga sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00.

Läs mer på locum.se/stgoranssjukhus/aktuella störningar

Se områdeskarta med byggnadsnummer

Läs mer om projektet i sin helhet här samt se bilder

Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se

Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider.