Parkeringar stängs av tillfälligt

Sex parkeringsplatser på Bågljusvägen, på sjukhusets sida, kommer tillfälligt att tas bort under en period av cirka fyra månader på grund av markarbeten i området. Arbetet beräknas vara klart i juli 2015.

Parkeringsplasterna kommer att tas bort tillfälligt under en period på cirka fyra månader på grund av markarbeten i området. Markarbetena behöver göras för att kraftkablar, som försörjer delar av sjukhuset med ström, ska bytas ut som en del av planerad teknisk upprustning av sjukhuset.
 
Vägens bredd kommer att var oförändrad och byggstaket kommer att skärma av och säkra byggområdet. Räkna med en viss ökning av byggtrafik till området under perioden.
 
Vi erbjuder under denna period tre ersättningsplatser på Mariebergsgatan med samma villkor och enligt parkeringsskyltar. De avstängda parkeringsplatserna kommer att återställas i ursprungligt skick när arbetet är klart.