Planerade arbeten i sommar

Vi river för att göra plats för nya vårdlokaler på sjukhusområdet. Här kan du ta del av en rivningskarta samt annan information om planerade byggarbeten i sommar.

Planerade rivningar vecka 25-37

Vi river för att göra plats för nya vårdlokaler på sjukhusområdet. Här kan du ta del av en översiktlig karta med planerade rivningar. Notera att tiderna är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider. Rivningen innebär, enligt tidigare aviserat, en del förberedande arbeten som ställningsbyggen med materialtransporter via Bågljusvägen, på dagtid, till och från områdena. När rivningen kommer igång kommer det även innebära hämtning och bortkörning av rivningsmassor samt en del buller och dammutveckling. Inga störningar i framkomligheten.


Rivningskarta för utskrift i pdf (reviderad 20 juni 2017)

Pågående arbeten i byggområdet till vecka 27

Arbetet fortgår med rivning av kvarvarande delar från den tidigare ambulanhallen inklusive schaktning och bortforsling av schaktmassor. Spontning pågår i området. Arbetet generar störande ljud vid grävning och lastning av schaktmassor samt ett knackande ljud vid rivningen av betongen. Störande ljud från borrningen inför spontning uppstår till och från under arbetet. Spontningen beräknas vara klar till vecka 27.

Sprängstatus

Ett fåtal sprängningar behöver göras under sommaren. I mitten av augusti planeras det för ett längre sprängningsarbete.

Informationsbladet tar sommaruppehåll 

Detta informationsblad tar sommaruppehåll och är tillbaka i slutet på juli/början av augusti. Uppstår en akut störning mejlas det ut under perioden. Det går också bra att ställa frågor på e-postadressen: stgoranssjukhus.locum@sll.se

Skriv ut informationen i sin helhet