Rivning av ambulanshall

Den gamla ambulanshallen ska rivas för att förbereda området för den nya vårdbyggnaden som ska byggas på platsen. Start vecka 50. Klart vecka 6.

Informationsblad för utskrift

Inledningsvis börjar arbetet med att nedmontera och bevara större delar av tegelkonstverket. Konstverket kommer, i samarbete med konstnären Lillemor Pettersson, att få ”nytt liv”. En trolig plats är i närheten av S:t Görans sjukhus huvudentré. Därefter kommer ambulanshallen rivas ned till asfalten.

  • Start: vecka 50
  • Klart: vecka 6 (preliminärt)
  • Arbetstider: vardagar, kl. 07.00 -19.00

Nedmontering av konst vecka 50 - 2

Arbetet startar med förberedelser och montage av byggställning under vecka 50. Delar av S:t Göransgatan med trottoar kommer att spärras av. Arbetet innebär transporter med material till arbetsområdet samt succesiv bortkörning av tegelfasaden. Detta arbete innebär visst buller. 

Rivning vecka 2 - 6

När arbetet med nedmonteringen av konstverket är klart startar rivningen av byggnaden. Vecka 2 börjar vi med att ta ut installationer och stomkomplettering. Vecka 3 startar tungrivning av byggnaden, som ska rivas ned till asfalten. Det innebär stora maskiner som rör sig i området samt in- och uttransporter med rivningsmassor. Arbetet beräknas inte generera mycket damm, men innebär en högre grad av buller.

Framkomlighet

I samband med ovanstående arbete kommer en omläggning av S:t Göransgatan att ske för att bereda plats för arbetsfordon till och från platsen. Byggstaket kommer att skärma av arbetsområdet. Hänvisningskyltar kommer att visa vägen för trafik och gående.

En viss påverkan på trafiken kommer att uppstå, men framkomligheten är säkrad under hela perioden.  Avspärrningarna kommer inte direkt att beröra Bågljusvägen. 

Karta över arbetsområdet