Rivning av ambulanshallens tak

De förberedande arbetena för S:t Görans sjukhus nya akutmottagning går vidare. Nu har projektet kommit in i en fas där delar av det nuvarande taket samt balkar på ambulanshallen ska rivas.

Arbetet måste genomföras när det är lägst intensitet av inkommande ambulanstransporter, därför genomförs denna fas i arbetet nattetid.Arbetet kommer att ske måndag till fredag mellan klockan 23.00–07.00 under cirka fem arbetsdagar. En mobilkran kommer att stå i arbetsområdet under dessa nätter.

Arbetsområdet kommer att skärmas av på yttertaket för att minimera ljud- och ljusstörningar mot verksamhet och närliggande bostadshus.

Start: natten till den 11 juni
Tid: vardagar kl. 23.00–07.00
Klart: den 17 juni

Tack för ditt tålamod!