Rivning och sprängning pågår

De förberedande arbetet inför byggnationen av två nya vårdbyggnader fortsätter. Rivningsarbeten pågår i arbetsområdet längst in på Bågljusvägen. Vi spränger för grunden för byggnad 20 i arbetsområdet vid Sankt Göransgatan. En del helg och kvällsarbeten pågår just nu.

Helgarbete
Vi demonterar en byggnad (41) som består av cirka 10 moduler i det inre byggområdet vid Bågljus-vägen. Entreprenören behöver arbeta helgen den 16-17 september klockan 09.00 -18.00 för att bli klar inför fortsatta rivningar i området. Arbetet kommer att generera måttliga störningar i form av ljud från kranen samt när lastbilar kör in och ut vid pålastning av modulerna. En modul per transport

Pågående rivningsarbeten
Det yttre trapphuset (C) vid Bågljusvägen kommer att rivas. Rivningsarbetet startar vecka 38 med invändig rivning. Yttre rivning av ytterligare ett trapphus (D) pågår. Det arbetet beräknas bli klart vecka 40. Vi fortsätter med att såga ner lastkajen i området vid gamla ambulanshallen. Vi bygger även ställning med väderskydd för att kunna riva delar av tegelfasaden, samt monterar stål och förstärker väggar. Det arbetet kan generera en del buller.

Se rivningskarta på locum.se/stgoranssjukhus/aktuella störningar.

Förändrade arbetstider
De närmaste veckorna är det fortsatt förlängd arbetstid på vardagar till klockan 19.00 i byggområdena där rivningsarbeten pågår. Troligen behövs inte alla kvällar tas i anspråk. Senarelagda arbeten kommer inte att generera buller. Antalet transporter via Bågljusvägen påverkas inte.

Sprängstatus i byggområdet för hus 20 (tidigare ambulanshall)
Sprängningarna pågår preliminärt till och med vecka 39. Möjliga sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00.

Har du frågor är du välkommen att skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se


Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider.