Rivningar och start för ny sprängperiod

Rivningar av ett flertal hus pågår för att göra plats för de byggnaderna. En mobil kran kommer att ställas upp i byggområdet längst ned på Bågljusvägen och en ny sprängperiod startar de närmaste veckorna.

Planerade rivningar

Rivningsarbeten pågår vid akuten samt längst in på Bågljusvägen. Det är sammanlagt tre trapphus och tre byggnader som ska rivas. Arbetet genererar ett visst buller samt in- och uttransporter via Bågljusvägen. Inga störningar i framkomligheten. Rivningarna beräknas vara klara vecka 37. 

Mobil kran i rivningsområdet

Vecka 33 ställer vi upp en större mobil kran bakom byggnad 86. Kranen ska användas vid rivningsarbetet.

Se rivningskarta på locum.se/stgoranssjukhus

Förändrade arbetstider

De närmaste veckorna kommer arbetstiderna att förlängas vardagar till klockan 19.00 i byggområdena där rivningsarbeten pågår. Senarelagda arbeten kommer inte att generera buller. Antalet transporterna via Bågljusvägen påverkas inte.

Tillfällig lagringsplats för byggmaterial

Vi kommer under en begränsad period att ha en tillfällig plats utanför byggområdet för att förvara byggmaterial. Materialet kommer att förvaras på gräsytan längst ned på Bågljusvägen på sjukhusets sida. Ingen påverkan på p-platser eller framkomligheten på Bågljusvägen. Ytan återställs vecka 36-37.

Sprängstatus

Vi kommer under vecka 32 att behöva skjuta av ett fåtal salvor i byggområdet. Vecka 33 börjar vi frilägga berg utanför akuten för att sedan spränga för grunden till nya byggnad 20. Sprängningarna kommer att pågå i cirka tre veckor, beroende på hur mycket berg som behöver tas bort. Tidigare aviserade tider gäller: Möjliga sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00.

 _ _ _

Har du frågor är du välkommen att kontakta, projektledare Attila Nagy, telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se  eller skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se

Notera att alla tider är preliminära och kan komma att justeras vartefter arbetet fortskrider

Skriv ut