Schakt och lättrivning

De närmaste veckorna kommer vi att schakta samt knacka ned en mur i arbetsområdet vid gamla ambulanshallen. Vissa störande ljud från lastning och knackningen genereras. Sporadiska sprängningar genomförs också på sjukhusområdet.

Vi schaktar för en ny byggnad

Förberedande markarbeten pågår inför uppförandet av en ny vårdbyggnad vid arbetsområdet vid S:t Göransgatan. Arbetet innebär just nu schaktning av markytor och en grävmaskin rör sig i arbetsområdet samt lastbilar till och från arbetsområdet. In- och utfart är via S:t Göransgatan. Vissa transporter kommer att gå ut via Bågljusvägen. Arbetet generar störande ljud dels vid grävning och dels vid lastning av schaktmassor. Arbetet fortsätter minst ett par veckor till.

Vi river en kvarvarande mur

En grävmaskin kommer att stå på arbetsområdet vid S:t Göransgatan och knacka ned en kvar-varande mur i området där den gamla ambulanshallen låg. Arbetet generer ett knackande ljud.Hur lång tid arbetet tar beror på hur det ser ut under mark och slutdatum är därför inte satt.

Aktuell sprängstatus

Just nu spränger vi inför byggnationerna av nya lokaler på sjukhusområdet. Sprängningar är en del av det grundläggande markarbetet.

Möjliga sprängtider: 09.00 • 12.00 • 15.00 • (17.00). 

• Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler.
• Efter sprängning ljuder en lång signal.

Om byggbodar vid Bågljusvägen 

Skanska har för närvarande ett tillfälligt kontor för produktion i de bodar som står kvar på Bågljusvägen, efter att byggentreprenören Arcona har flyttat ut. Byggbodarna på Bågljusvägen avetableras i maj och Skanskas personal flyttar till en annan lokal på sjukhusområdet i vecka 15.

Information för utskrift

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Projektledare Attila Nagy, telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se  eller skicka en e-post till Stgoranssjukhus.locum@sll.se