Schakt och spontning vid S:t Göransgatan

De närmst kommande veckorna kommer vi att schakta och sponta i arbetsområdet vid S:t Göransgatan. Vissa arbetsmoment kan uppfattas som störande. Arbetena pågår dagtid och beräknas vara klara till vecka 11.

Informationsbrev för utskrift

Schaktning 

I början av vecka 8 startar vi med markarbeten vid arbetsområdet vid S:t Göransgatan. Arbetet inleds med schaktning av markytor. Det innebär en grävmaskin på arbetsområdet samt transporter med lastbilar till och från arbetsområdet. In- och utfart är via S:t Göransgatan. Vissa transporter kommer att gå ut via Bågljusvägen. Arbetet generar störande ljud dels vid grävning och dels vid lastning av schaktmassor. Arbetet beräknas vara klart under vecka 8.

Spontning

I början av v. 9 kommer vi att starta arbetet med att förstärka markytan ut mot S:t Göransgatan genom spontning. Spontning innebär glest placerade stålrör som borras genom marken till berg. 

Arbetet innebär transport till arbetsområdet med material och en maskin för borrningen som kommer att stå på området. Spontning innebär störande ljud vid borrningsmomentet. Borrningen kommer att pågå till och från dagtid på vardagar under vecka 9-10.

Skanska i byggbodar vid Bågljusvägen

Skanska har för närvarande ett tillfälligt kontor för produktion i de bodar som står kvar på Bågljusvägen, efter att Arcona har flyttat ut. Byggbodarna på Bågljusvägen avetableras i april/maj och Skanskas personal flyttar till en annan lokal på sjukhusområdet i april.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Projektledare Attila Nagy, telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se  eller skicka en e-post till stgoranssjukhus@locum.se