Schaktning och rördragning för fjärrkyla

Från och med vecka 19 startar Fortum schaktningsarbeten med start vid Lindhagensplan. Schaktningen görs för att lägga ned nya rör för fjärrkyla till S:t Görans sjukhus.

I samband med att sjukhuset bygger ut och förstärker sin kylanläggning samt ansluter till Fortums energinät (fjärrkyla) måste Fortum lägga ned nya rör i marken.

Det krävs ett stort ledningsarbete av Fortum för att de ska kunna leverera kylan till sjukhuset. Bolaget behöver gräva ned cirka 500 m rör från Lindhagensplan via Mariebergsgatan och Bågljusvägen till byggnad 40 på S:t Görans sjukhusområde.  

Vecka 19 beräknas schaktningsarbetena för rörläggningen att börja. Lastbilar och grävmaskiner kommer att röra sig i området.  Rören kommer att läggas under jord.

Miljön i området kommer att återställas till ursprungligt skick efter grävarbetet är klart.

Läs mer om projektet Framtidens kyla här

Frågor som rör grävarbetet besvaras  bäst av byggledningen på Fortum:
Lennart Pettersson
Telefonnummer: 08-671 70 95
Mobiltelefon: 0722-045047
E-post: Lennart.B.Pettersson@fortum.com