Schaktningsarbeten på Bågljusvägen påbörjas vecka 20. Var uppmärksam på skyltningen kring arbetsplatsen då arbetsområdet och dess avspärrning kommer att justeras allt eftersom arbetet fortskrider.

Markarbetena behöver göras för att kraftkablar, som försörjer delar av sjukhuset med ström, ska bytas ut som en del av planerad teknisk upprustning av sjukhuset. Vecka 20 startar schaktningsarbeten.

Arbetet är en förutsättning för projektet Framtidens kyla.