Sprängning på sjukhusområdet

Vecka 7 startar sprängarbeten på sjukhusområdet. Sprängtider är: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00 (vid behov). Sprängningarna beräknas pågå i 2-3 veckor. Under vecka 7 görs även en omläggning av S:t Göransgatan. Hänvisningsskyltar visar vägen för gående.

Byggstatus vecka 7

De förberedande markarbetena som pågår på sjukhusområdet inför bygget av två nya vårdbyggnader har nu kommit in en fas där det är nödvändigt med lättare sprängningar för att få loss berg. Sprängningen görs på säkrast möjliga sätt och med en metod för minsta möjliga störning för området i stort.

Start för sprängningen är planerad till måndag den 13 februari och beräknas pågå under cirka 2-3 veckor. Sprängtider vardagar: 09.00 • 12.00 • 15.00 • 17.00 (reservtid).

Start: vecka 7
Klart: vecka 11 (preliminärt)

Rutiner inför sprängning

Säkerheten går alltid först och inför sprängning kontrolleras det alltid att arbetsplatsen är säkrad. Det innebär att tiden för sprängsalvan kan variera inom en tidsram på 5-10 min.

  • Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler. 
  • Efter sprängning ljuder en lång signal.

Omläggning av S:t Göransgatan den 14 februari

Tisdagen den 14 februari stängs trottoaren av vid S:t Göransgatan. Gående hänvisas till trottoaren på andra sidan gatan. Hänvisningskyltar kommer att visa vägen.

I samband med förberedande markarbeten inför kommande vårdbyggnad som ska byggas, på platsen där tidigare ambulanshallen har legat, kommer en omläggning av S:t Göransgatan att ske för att bereda plats för arbetsfordon till och från platsen. Byggstaket kommer att skärma av arbetsområdet. Infart till byggområdet blir från S:t Göransgatan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Projektledare Attila Nagy, telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se  eller skicka en e-post till stgoranssjukhus@locum.se